Děkujeme Vám

za Vaši důvěru a přihlášku do e-aukce

Nyní Vám bude zaslána příkazní smlouva a informace, kdy se bude aukce samotná konat.

Krásný den Vám přeje tým E-aukční portál, s.r.o.